05.21-i adás Wildmann János teológussal

Létrehozta: admin (2014. május 22. )
Utolsó hozzászóló: admin (2014. május 22. )
Wildmann János teológust, közgazdászt sokan a katolikus egyház belső ellenzékeként is emlegetik. Négy évvel ezelőtt ő hozta nyilvánosságra a pécsi püspökség kétes gazdasági ügyeit, és az ellenzékiség általa kényszerűnek nevezett szerepét vállalta az Egyházfórum című lap is, amely a problémák nyílt tárgyalását és számbavételét tartotta fő céljának. „Mélyen hívő, de nem jámbor, még kevésbé ájtatos ember vagyok. Mindent racionálisan közelítek meg, és igyekszem megvizsgálni.” – tartja magáról. Wildmann János ma a Wesley János Lelkészképző Főiskola és a Pünkösdi Teológiai Főiskola docense, és 30 év után lemond az Egyházfórum főszerkesztői posztjáról. Hogyan lett a könyvelőből, nevelőtanárból, közgazdászból teológus? Mit gondol a politikai kereszténységről, a katolikus egyház szerepéről, állam és egyház összefonódásáról a mai Magyarországon? Egyebek mellett erről szól ma a Nagy Generáció műsora.
Első rész, 09.33 perc

Wildmann János„A jámborság és az ájtatatosság a birkamentalitás melegágya” – mondja Wildmann János, aki nem szereti a kolomp-kereszténységet. Maga máshol szocializálódott, s a hazai viszonyok gyakran nem tetszenek neki. De hogyan lett az egyházi iskolában érettségizett fiatal könyvelő, majd közgazdász, mielőtt a teológiát választotta? Milyenek voltak a szocialista világban a bázisközösségek, s mit talált ezekben a fiatal Wildmann, aki már fiatal korában kétfelé harcolt: egyszerre kritizálta a fennálló államot, s az azt kiszolgáló egyházi vezetőket? Miért nem tudta Magyarországon befejezni teológiai tanulmányait?

Második rész, 12.05 perc

„Éreztem, valami nagyon nagy baj van a Magyarországon megélt, püspökök által képviselt kereszténységgel” – indokolja Wildmann János, hogy miért ment külföldre, aki szerint a helyzet a rendszerváltás után nemhogy javult volna: inkább romlott. A nyomasztó paphiány, s a szigorú válogatás hiánya miatt sok olyan embert is pappá szenteltek, akit nem lett volna szabad. Ő itthon a demokratikus ellenzékhez csatlakozott, írt a Beszélőbe, majd végül Svájcba ment, ahol tizennyolc évig élt. Mit hozott haza Svájcból? Miért alapította 1986-ban az Egyházfórum című folyóiratot, amely az egyház belső ellenzéke lett?

Harmadik rész, 12.45 perc

Milyen az iskolai hitoktatás Svájcban, s mi nincs rendben annak itthoni bevezetésében? Egyház és politika kapcsolata Magyarországon: milyen helyzetet hozott közel egy évszázados függőség, amely ma is létezik, hiszen az egyházak anyagi finanszírozásáról évente dönt az Országgyűlés. Hozhat-e változást a Ferenc pápa által képviselt és meghirdetett eszmék? Van-e fogadókészség Magyarországon a pápa eszméi iránt? Várható-e, s ha igen, kiktől a báziscsoportok, s ezen keresztül a magyar egyház megújítása?

Negyedik rész, 10.32 perc

„Ideológiai okokból, s a múlt tehertétele miatt az MSZP-SZDSZ kormányok nem tudtak mit kezdeni a hívő emberek közösségeivel”- mondja Wildmann János, aki ezt az időszakot nem kívülről szemlélte, hiszen egyházügyi tanácsadóként dolgozott ekkoriban. Milyennek látta Horn Gyula kormányának egyházpolitikáját, s miben látja másnak Orbán Viktorét?
2010-ben az Egyházfórum robbantotta ki a Pécsi Püspökségnél létező visszaéléseket. Mi vezette, s mit ért el ezzel? Ennyi év munka után miért mond le a folyóirat vezetéséről, s milyen célokat tűzött ki önmagának a következő évekre?